Home > Dvd Drive > Dell Install Cd Driver

Dell Install Cd Driver

Contents

De volgende instructies helpen u bij het vaststellen en oplossen van problemen als uw cd-, dvd- of Blu-ray-station niet wordt herkend door Microsoft Windows of andere applicaties. Drivers voor draadloze netwerken Netwerk Draadloze netwerkcontroller inschakelen en optimaliseren. 11. On the top-right corner, in the Search box of Control Panel, type troubleshooter, and then click Troubleshooting. If you are using a corporate image, the Advanced Host Controller Interface (AHCI) driver may not be slip streamed in the image. (This is not always an issue with the optical have a peek at these guys

Als u gevraagd wordt een beheerderswachtwoord op te geven of te bevestigen, dient u dit te doen. Deze stap is alleen van toepassing op computers met interne stations. Figure 1: Optical Drive in BIOS Figure 2: Optical Drive in BIOS Figure 3: Optical Drive in BIOS If the drive is not detected in BIOS, you may need to disconnect Uw feedback is verzonden. his comment is here

Dell Dvd Driver Not Working

How to Completely Delete and Uninstall the HP Printer Deskjet Driver Software Is a Dell Printer Compatible With a Mac? United States Do more with Dell Employee & Student Discounts Partner Program Dell Outlet TechCenter Make a Payment About Dell Investors Company Information Corporate Social Responsibility Customer Engagement Careers Dell Newsroom Your feedback has been sent. In Device Manager, you may also notice one of the following errors is listed in the Device status area under the Properties tab.

Click "Install" to reinstall the driver, if needed. Klik onder het item Hardware en geluiden op Een apparaat configureren.Opmerking: U dient u aan te melden bij Windows met een account met beheerdersrechten. Drivers voor Dell Wireless Mobile Broadband-kaarten (indien beschikbaar) Netwerk Voorzien in draadloze breedbandverbinding. 15. Dell Dvd Driver For Windows 10 Als uw computer verbinding maakt met internet via een router, volgt u de bij uw router geleverde instructies voor het maken van verbinding.

Click the "OK" button after the Dell splash screen appears and follow the on-screen prompts. Shop Support Community My Account Shop Support Community ×Close Knowledge Base English Česky Dansk Deutsch Español Suomi Français עברית Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português Svenska Türkçe 简体中文 Optical Disk Als u de driver verwijdert en de computer opnieuw opstart, wordt de driver opnieuw geïnstalleerd en worden de meeste problemen met betrekking tot de apparaatdriver opgelost. http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN148709 DriverGuide Home Driver Updater Drivers By ManufacturerBy DeviceWindows 10 DriversWindows 8 DriversSearch Wizard Forums Support OverviewWindows 10 DriversRequest DriverFCCID IdentifierGuides My DG Join Login DriverGuide Home Driver Updater Drivers Forums Support

Zet uw persoonlijke bestanden en data vanaf de gemaakte back-ups terug Open het menu Back-up en herstellen door te klikken op Start, Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en vervolgens op Backup en herstellen. Dell Drivers And Utilities Cd Iso Download Load the SATA (Serial AT Attachment) Controller driver though a floppy (for Windows 2000, XP), USB key (for Windows Vista and 7), etc., if you are using a non-Dell Windows CD. Ga naar Verbinding met een netwerk maken door te klikken op het netwerkpictogram (statusbalken voor draadloos netwerk of computer bij bekabeld netwerk) in het systeemvak van de taakbalk.Raadpleeg voor informatie over probleemoplossing Intel Matrix Storage Manager Seriële ATA De Intel Storage-driver is alleen geschikt voor computers met een Intel-chipset. 5.

Dell Drivers And Utilities Cd Download

Typ in de rechterbovenhoek, in het zoekvak van het configuratiescherm probleemoplosser en klik vervolgens op Probleemoplossing. Follow the on-screen prompts to close and remove the Dell Driver & Utilities CD when finished. Dell Dvd Driver Not Working Het is belangrijk om de volgorde in de lijst aan te houden, want sommige apparaten werken mogelijk niet als de drivers in een andere volgorde worden geïnstalleerd. Dell Drivers And Utilities Cd Windows 7 Verbind de computer met internet of met het netwerk.

Klik met de rechtermuisknop op het cd/dvd/Blu-ray-station dat wordt vermeld en klik vervolgens op Verwijderen. More about the author Device drivers bridge the connection between your computer and hardware, like printers and drives. Verify if the drive is detected in BIOS (Figure 1, 2 & 3). His work has appeared in "Elite Memphis" and "The Daily Helmsman" in Memphis, Tenn. Dell Dvd Driver Download

Finding the correct driver for your device has never been easier. Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Knowledge Base English Deutsch Español Français Italiano 日本語 한국어 Polski Português 简体中文 How to install Drivers using Dell resource CD/DVD Article Summary: Selecteer uw product om door te gaan. × Selecteer uw product om door te gaan. http://linuxnewbie.net/dvd-drive/dell-dvd-cd-rom-driver.html Probeert u het later nog eens.

Inhoudsopgave: Symptoom Stappen voor het oplossen van problemen Symptoom Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cd-, dvd- of Blu-ray-station niet wordt gedetecteerd of herkend door Microsoft Windows of andere applicaties. Dell Laptop Dvd Drive Not Working Windows 7 Na het maken van een netwerkverbinding Wacht een paar minuten totdat uw computer het netwerk heeft gevonden en verbinding heeft gemaakt. Wanneer het Dell logo wordt weergegeven, drukt u op de toets F12 om het opstartmenu te laden.

Verify if the drive is recognized in BIOS/System Setup Run the Dell PC Diagnostics on the Optical Drive (CD, DVD or Blu-Ray drive) Run the Hardware and Devices troubleshooter Run the

Eventuele installatieschijven van applicaties. ControlPoint System Manager regelt instellingen voor energiebeheer en omgevingslichtsensor, ControlPoint Security Manager regelt beveiligingsfuncties en ControlPoint Connection Manager regelt profielen voor draadloze verbinding. 9. Right-click the CD/DVD/Blu-Ray drive that is listed, and then click Uninstall. Dell Dvd Drive Not Working Windows 10 Intel vPro of AMT (indien beschikbaar) Chipset Systeembeheer optimaliseren. 14.

Als u aanwijzingen van Gebruikersaccountbeheer krijgt terwijl de probleemoplosser Hardware en apparatuur wordt uitgevoerd, klikt u op Ja. Click "English" or the language to use from the "Language" menu when prompted. An alternate driver may be providing this functionality. (Code 32) Windows cannot load the device driver for this hardware. news Klik op Controleren op updates.

Klik op Toevoegen aan mijn downloadlijst naast de versie die u wilt installeren. Wat is een product-ID? ×U kunt een servicetag of expressservicecode gebruiken om de meeste Dell producten te identificeren. Controleer of dit voor u misschien een betere oplossing is. Please try again later.

Uw feedback is verzonden. Klik in het dialoogvenster Windows 7 installeren op Nu installeren. Back to Top

Article ID: SLN148709 Last Date Modified: 04/28/2016 10:23 AM Rate this article Accurate Useful Easy to understand Was this article helpful? Restart your computer and tap the F2 key while it is restarting.

Probeert u het later nog eens. Netwerk Bluetooth-connectiviteit inschakelen en beheren. 12. Microsoft Windows, Windows 10, Windows 8.1 en Windows 8   Microsoft Windows, Windows 7, Windows Vista en Windows XP   Terug naar boven De driver voor het station voor optische schijven Bluetooth-drivers Opmerking: Als deze driver niet beschikbaar is, beschikt uw computer niet over Bluetooth-functionaliteit.

Wyse, Force 10, en EqualLogic klanten kunnen ook gebruikmaken van hun serienummer.Product-ID's bevinden meestal zich aan de achterzijde of onderzijde van uw apparaat.Details weergeven of Selecteer uw product om door te Probeer het opnieuw, detecteer het product automatisch of kies uit alle producten. Dell Driver Update Utility Updates PC Drivers Automatically Identifies & Fixes Unknown Devices Supports Windows 10, 8, 7, Vista, XP Download Now Below is a list of our most popular Dell U wordt mogelijk ook gevraagd een productcode voor uw versie van Windows in te voeren.

Photo Credits Junko Kimura/Getty Images Entertainment/Getty Images Suggest an Article Correction Related Searches More Articles What Happens When You Reset a PC to Factory Settings? Als in de primaire partitie 0 GB vrij is, selecteert u Niet-toegewezen ruimte en klikt u op Volgende. If the drive is still not detected, contact Dell Technical Support for In-Warranty repair options. Om er zeker van te zijn dat u compatibele bestanden ontvangt, vragen wij u aan te geven welk apparaat u bijwerkt. × Systeemanalyse is voltooid We hebben uw systeem geanalyseerd en