Home > Dell Wireless > Dell Hsdpa Driver

Dell Hsdpa Driver

Contents

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Dit kan uw computer beschadigen. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. this contact form

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R220877

Dell Wireless 5530 Windows 10

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card Driver This package provides the Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card Driver and is supported on Latitude E4200/E4300/E5400/E6400/E6500/XT2/Z600 and Precision M2400/M4400/M6400 that are running the following Windows Dell Wireless Hspa Mini-card Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 8 Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. view publisher site OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 7 64 Bit Het venster Opslaan in: wordt weergegeven. 3. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 8

Het venster Opslaan in: wordt weergegeven. 3. Volg de instructies om de installatie te voltooien. Dell Wireless 5530 Windows 10 Click the Install Now button. Dell Wireless 5530 Hspa Mini-card Network Adapter In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. weblink After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Dell Wireless 5550 Hspa Mini Card Driver

Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Probleemoplossingen en verbeteringen Oplossing van softwarefouten- Probleem met SMS-hulpprogramma opgelost.Verbeteringen- Niet van toepassing. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. navigate here U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Dell Wireless 5550 Hspa Mobile Broadband Mini-card Driver Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Het pictogram van het bestand wordt op uw bureaublad weergegeven.Installeren1.

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

Dell Wireless 5550 HSPA Mini Card Driver Dit pakket bevat de Dell Wireless 5550 HSPA Mini Card driver en wordt ondersteund op XPS, Inspiron, Peripherals, OptiPlex, Alienware, Vostro, Precision en Latitude Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Dw5550 Driver Windows 7 In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest The Save In: window appears. 3. http://linuxnewbie.net/dell-wireless/dell-gsm-driver.html Voorbereiden op downloaden...

Setup.exe) file can be found later. 3.The Self-Extractor window appears. 4.Click OK. 5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6.Click the Start button and