Home > Dell Wireless > Dell Hsdpa Card Driver

Dell Hsdpa Card Driver

Contents

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. http://linuxnewbie.net/dell-wireless/dell-hsdpa-driver.html

Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven.4. Dit kan enkele minuten duren. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R220877

Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 10

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card Driver This package provides the Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card Driver and is supported on Latitude E4200/E4300/E5400/E6400/E6500/XT2/Z600 and Precision M2400/M4400/M6400 that are running the following Windows Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u

MD5: 736734b19c2884f4889aa02e078705e3 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Latitude Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Probleemoplossingen en verbeteringen Oplossing van softwarefouten- Niet van toepassing.Verbeteringen- Softwarepakket bijgewerkt naar de nieuwste versie. Dell Wireless Hspa Mini-card BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN),

Probeer het opnieuw. Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 7 Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R275082 Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest Dell Wireless 5550 Hspa Mini Card Driver Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 7

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 10 Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Dell Wireless 5530 Hspa Driver Windows 8 Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. weblink Typ C:\DELL\DRIVERS\C3XKT in het tekstvak Openen (waarbij 'C3XKT' de naam van het bestand is) en klik vervolgens op OK.8. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Dell Wireless 5530 Hspa Mini-card Network Adapter

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Dit kan enkele minuten duren. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. navigate here Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene

Write down this path so the executable (I.e. Dell Mobile Broadband Manager Windows 10 Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Wanneer het venster Bestand downloaden verschijnt, klikt u op Dit programma opslaan op schijf (Windows XP-gebruikers klikken op Opslaan).

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dell Wireless 5550 Hspa Mobile Broadband Mini-card Driver DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Volg de instructies om de installatie te voltooien. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. his comment is here Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Dit kan uw computer beschadigen. If the directory doesn't exist, you'll be prompted to create one.