Home > Dell Wireless > Dell Evdo Driver

Dell Evdo Driver

Contents

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. http://linuxnewbie.net/dell-wireless/dell-gsm-driver.html

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=8808R

Dell Wireless 5630 Evdo Hspa Mobile Broadband Mini Card Driver

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Het pictogram van het bestand wordt op uw bureaublad weergegeven.Installeren1. Dell Wireless 5630 Wwan Mobile Broadband Application De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. More about the author Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

Volg de instructies om de installatie te voltooien. Dell Wireless 5630 Specs Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Dell Wireless 5630 Driver Windows 10

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=W09K7 Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Dell Wireless 5630 Evdo Hspa Mobile Broadband Mini Card Driver Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Dell 5630 Driver Windows 7 Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. http://linuxnewbie.net/dell-wireless/dell-dw1490-xp-driver.html Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Dell Wireless 5630 Driver Windows 7 64 Bit

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Write down this path so the executable (I.e. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. this contact form Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Dell Wireless 5630 Verizon Klik in het veld Opslaan in: op pijl-omlaag, selecteer Bureaublad en klik op Opslaan. Dubbelklik op het nieuwe pictogram op het bureaublad2.

Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken.

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Dell Wireless 5630 Evdo Hspa Windows 10 Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

The Self-Extracting Driver Installation window appears and prompts to extract files to C:\DELL\DRIVERS\R274714. 3.Leave all of the default settings and click Unzip or OK. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. http://linuxnewbie.net/dell-wireless/dell-dw1370-driver-xp.html Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.