Home > Dell Support > Dell Inspiron Graphics Card Driver

Dell Inspiron Graphics Card Driver

Contents

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Ook kunt u in Apparaatbeheer drivers beheren, apparaten weergeven die niet correct functioneren en specifieke apparaten uitschakelen (indien nodig). Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren. http://linuxnewbie.net/dell-support/dell-graphics-card-drivers.html

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Ondersteuning voor Inspiron 3847 Product wijzigen Product wijzigen Diagnostiek Supportonderwerpen en -artikelen Drivers en downloads Handleidingen en documenten Garantie Systeemconfiguratie Onderdelen en accessoires Bezig met laden. De Dell website Drivers en downloads kan uw pc scannen en een lijst weergeven die u kunt raadplegen om te bepalen welke componenten zijn geïnstalleerd in de oorspronkelijke configuratie of de

Dell Support Driver Download

Audiodrivers activeren of vergroten de geluidsfunctionaliteit van uw computer en zorgen dat de geluidspoorten geluid kunnen overbrengen naar de luidsprekers. Wanneer u een apparaatdriver volledig wilt verwijderen, wordt aangeraden om het verwijderprogramma voor het apparaat te gebruiken. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Voor een overzicht van alle apparaten die in uw pc zijn geïnstalleerd, opent u Windows Apparaatbeheer, klikt u op het menu Beeld en selecteert u vervolgens Verborgen apparaten weergeven.

Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan.Installatie1. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Dell Drivers For Windows 7 32 Bit Uw servicetag kan niet worden gebruikt voor de weergave van aanbevolen drivers voor hardware die na aankoop is geïnstalleerd.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Raadpleeg het gedeelte informatievideo's in dit Knowledge Base-artikel voor een videohandleiding over het identificeren van de driverversie en het downloaden en installeren van drivers via de Dell website Drivers en downloads.Terug Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=PTRYM U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software

Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. Dell Support Chat Dit kan uw computer beschadigen. Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven.4. Het pictogram van het bestand wordt op uw bureaublad weergegeven.Installeren1.

Dell Drivers For Windows 7

U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren appwiz.cpl en druk op Enter. Dell Support Driver Download Netwerk De categorie Netwerk bevat drivers voor Ethernet (kabel), Wi-Fi (wireless) en Bluetooth-kaarten. Dell Support Service Tag Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, check my blog De in de fabriek geïnstalleerde Dell software kan worden gedownload via: Dell Digital Delivery - Biedt een eenvoudige en nieuwe manier om software aan te schaffen bij aankoop van een pc. Voordat u de andere apparaatdrivers installeert, moet u eerst de chipsetdrivers installeren. Een driver verwijderen via Apparaatbeheer Druk op het toetsenbord de toets met het Windows-logo + R gelijktijdig in. Dell Drivers For Windows 7 64 Bit

Het installeren of updaten van drivers kan leiden tot: Hogere systeemprestaties Lagere beveiligingsrisico's Grotere compatibiliteit Oplossen van problemen Toevoegen van extra functionaliteit. Optimaliseer uw systeem met drivers en updates. Drivers en downloads Identificeer uw product Onze software is productspecifiek. this content Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Terug naar boven Wat is Dell System Detect? Dell Support Warranty In sommige gevallen kan een bijgewerkte driver ook nieuwe hardwarefunctionaliteit toevoegen als de fabrikant dit heeft mogelijk gemaakt. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

Het onnodig updaten van drivers kan in sporadische gevallen nieuwe problemen veroorzaken. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Opmerking: Sommige apparaten worden mogelijk niet standaard weergegeven in deze lijst. Dell Wifi Driver For Windows 7 64 Bit Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie ×

Onder Optimaliseer uw systeem met drivers en updates klikt u op het tabblad Begeleid mij om de drivers automatisch te downloaden en te installeren.Als u de drivers handmatig wilt downloaden, klikt Apparaatdrivers kunnen worden bijgewerkt door het downloaden en installeren van de nieuwste drivers via: Windows Update - Sommige drivers worden bijgewerkt via Windows Update. Het BIOS activeert de meeste hardwarecomponenten van een pc. http://linuxnewbie.net/dell-support/dell-graphics-card-driver-download.html Volg de instructies om de installatie te voltooien.

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). What I have to do? Klik op Downloaden onder de driver die u wilt bijwerken en sla het bestand op. Klik op de knop Start en vervolgens op Uitvoeren.7.