Home > Dell Support > Dell Graphic Card Driver

Dell Graphic Card Driver

Contents

Voor het product dat u hebt geselecteerd, is geen abonnement op RSS-feeds of updates via e-mail beschikbaar. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Klik in het veld Opslaan in: op pijl-omlaag, selecteer Bureaublad en klik op Opslaan. http://linuxnewbie.net/dell-support/dell-graphic-card-drivers.html

Use our customized search engine to search for Dell Computer Video / Graphics drivers or search our entire driver archive to find the exact driver that fits your needs. Druk op het toetsenbord de toets met het Windows-logo + R gelijktijdig in. Hulp nodig met Windows? Zodra de noodzakelijke drivers zijn gedownload, kunt u de gedownloade bestanden opslaan op een externe USB-stick, een USB-schijf of de bestanden zelfs kopiëren naar een cd/dvd. get redirected here

Dell Drivers For Windows 7 32 Bit

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Intel HD Graphics 3000 Driver Dit pakket bevat de driver voor de Intel HD Graphics 3000 en wordt ondersteund op XPS Notebook, Inspiron en Vostro Notebook modellen met de volgende besturingssystemen:

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Mogelijk worden zo niet alle driverbestanden verwijderd; verwijder daarom de drivers uit Programma's en onderdelen (voorheen bekend als Programma toevoegen/verwijderen) in het Configuratiescherm van Windows. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Dell Update Windows 10 De in de fabriek geïnstalleerde Dell software kan worden gedownload via: Dell Digital Delivery - Biedt een eenvoudige en nieuwe manier om software aan te schaffen bij aankoop van een pc.

Klik op OK.5. Dell Support Driver Download Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Microsoft Windows wordt geleverd met drivers voor een groot aantal apparaten, zoals toetsenborden, muizen, monitoren, printers, videokaarten, netwerkkaarten, enzovoort. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=PTRYM Versie Versie 9.17.10.2867, A10 Categorie Video Releasedatum 16 okt 2013 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Microsoft® Windows® Bestandsnaam:Video_Driver_C2JMM_WN_9.17.10.2867_A10.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 143 MB Format-omschrijvingDell

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Dell Support Chat Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.

Dell Support Driver Download

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Contact × Verouderde browser gedetecteerd. Het is ons opgevallen dat u een oudere versie van Internet Explorer gebruikt. Dell Drivers For Windows 7 32 Bit Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Dell Drivers For Windows 7 64 Bit Dit kan enkele minuten duren.

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. his comment is here License: Free OS: Windows XP Windows Vista Windows 7 Language: EN Version: 97.19 Download BIOS for NVIDIA nForce 570 SLI Intel Edition P5NSLI Which player of video games worthy of Optimaliseer uw systeem met drivers en updates. Tik op Enter. Dell Support Service Tag

Het venster Self-Extractor wordt weergegeven.4. Browse our organized Dell Computer Video / Graphics product driver database below to find the driver that meets your specifications or scan your PC to update your drivers automatically with one Meer informatie × Wat is een driver? http://linuxnewbie.net/dell-support/dell-inspiron-graphic-card-drivers.html Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en

License: Free OS: Windows 7 Language: EN Version: 15.12.75.1825 Download Nec PowerMate VL6 Video Driver Download the Intel i915 video component driver for the Nec PowerMate VL6.... Dell Driver Update Utility Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik op Verwijderen. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Typ devmgmt.msc in het dialoogvenster Uitvoeren.

Uw feedback is verzonden. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren devmgmt.msc en druk op Enter. Klik in het veld Opslaan in: op pijl-omlaag, selecteer Bureaublad en klik op Opslaan. Dell Update Utility Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Raadpleeg voor meer informatie het volgende artikel in de Dell Knowledge Base: Hoe gebruik ik Dell Digital Delivery?. It is compatible with the... http://linuxnewbie.net/dell-support/dell-graphic-driver.html Download en installeer alle vereiste programma's die in het dialoogvenster worden weergegeven voordat u verdergaat.4.

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Versie Versie 9.17.10.2867, A10 Categorie Video Releasedatum 14 okt 2013 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Microsoft® Windows® Bestandsnaam:Video_Driver_95FKW_WN_9.17.10.2867_A10.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 114 MB Format-omschrijvingDell In het venster Verwijderen van apparaat bevestigen schakelt u het selectievakje De stuurprogramma's voor dit apparaat verwijderen (indien beschikbaar) in. Diagnose uitvoeren - DSD roept Dell SupportAssist aan, een diagnostische tool voor het testen van de hardware.

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Het BIOS activeert de meeste hardwarecomponenten van een pc. Intel Graphics Driver Dit pakket bevat de driver voor Intel Graphics 2000/2500/3000/4000 en wordt ondersteund op de modellen Latitude, OptiPlex en Precision met de volgende Windows-besturingssystemen: Windows 7 (32-bits) en Windows

Als deze knop grijs is, is de driver niet bijgewerkt en is er geen vorige driver die kan worden teruggezet. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. U kunt een titel opnieuw installeren of een reservekopie maken op een extern opslagmedium (bijvoorbeeld een dvd of USB-stick). Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die

Deze apparaten werken mogelijk niet correct als u de meest recente drivers niet op uw computer hebt geïnstalleerd. Als u de driver hebt bijgewerkt naar een nieuwe versie en de hardware niet naar behoren functioneert, kunt u de driver downgraden naar de vorige versie. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Indien een verwijderprogramma beschikbaar is, vindt u dat onder Programma's en onderdelen (voorheen bekend als Programma toevoegen/verwijderen) in het Configuratiescherm van Windows.

Klik op Downloaden onder de driver die u wilt bijwerken en sla het bestand op. Voor de beste ervaring gebruikt u Chrome of FireFox, of werkt u Internet Explorerbij. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Wat is een product-ID? ×U kunt een servicetag of expressservicecode gebruiken om de meeste Dell producten te identificeren.

Mogelijk zijn 32-bits drivers niet voor alle Dell pc's beschikbaar. Raadpleeg het gedeelte informatievideo's in dit Knowledge Base-artikel voor een videohandleiding over het identificeren van de driverversie en het downloaden en installeren van drivers via de Dell website Drivers en downloads.Terug Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.